علل و انواع کودک آزاري  


کودکان بي آزار ترين و معصوم ترين موجودات بر روي کره خاکي بوده اند که گاهاً در تمامي جوامع نظاره گر بي ملايمت هاي نسبت به انها بوده ايم که متاسفانه اين بي ملايمتي ها و آسيب هاي وارده ي بي حد و اندازه در مواردي تا حدي پيش رفته که تمامي جنبه هاي زندگي و آينده يک کودک را دستخوش تغييرات جبران ناپذير مي نمايد و از بسياري نعمت هايي که هر انساني براي ساختن آيندش مستحقق آن بوده محروم مي نمايدوکيل کودک آزاري در اصفهان بيان مي کند که تعدد عوامل بسياري در کل دنيا منجر به بروز همچين پديده اي عليه کودکان گشته است که اميد است با شناسايي اين عوامل در آينده از بروز همچين جناياتي تا حد ممکن نسبت به اين موجودات بي آزارو آينده سازان جوامع جلوگيري و راهي براي دفاع از آنان در برابر بروز اين گونه مسائل و مشکلات جدي پيش بيني نماييم.


تعريف کودک آزاري و مصاديق آن


طبق ماده ي دوم قانون حمايت از کودکان هر گونه آزاري نسبت به کودکان و نوجوانان که منجر به بروز صدمات روحي رواني ، جسماني و اخلاقي به آنان گردد و سلامت جسمي و رواني کودکان را تحت شعاع قرار داده و به خطر اندازد ممنوع است. کودک آزاري را مي توان به اين گونه نيز تعريف نمود: هر گونه فعل يا ترک فعلي که منجر به ورود آسيب هاي جدي روحي ، رواني و جسمي به کودک گردد و آثار بلند مدت و ماندگار و گاهاً مخفي بر جاي خواهد گذاشت مانند : کودکان کاري که به جاي کودکي کردن در سنين کودکي و برخورداري از نيازهاي اوليه و اساسي مانند: پوشاک، خوراک و تحصيلات مناسب در چنين سنيني به کار گرفته و از حقوق طبيعي خود محروم گشته اند. در تعريف ديگر کودک آزاري عبارت است از: هرگونه ورود آسيب به روح ، روان و جسم کودک که بر خلاف قوانين باشد.


علل کودک آزاري 


به گفته وکيل دادگستري کودک آزاري در اصفهان عوامل متعددي منجر به بروز چنين پديده اي مي گردد از جمله :


1- عوامل ناشي از شرايط و وضعيت کودکان 


الف) وضعيت جسماني


ب) رواني


پ) وحتي نامشروع بودن کودکان متولد شده نيز مي باشد.


2- عوامل ناشي از مشکلات اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي کودکان


الف) فقر اقتصادي


وکيل درجه يک در اصفهان مي گويد که يکي از مشکلات و معضلات بزرگ هر جامعه اي فقر اقتصادي بوده تا جايي که آن جامعه را به سمت بروز جرم و جنايات جدي سوق داده که همين موضوع راجع به کودکان صدق نموده مانند کودکاني که در خانواده اي با سطح در آمد بسيار ناچيز که پاسخگوي نياز هاي اوليه خانواده نيز نبوده متولد مي گردند که امکان بروز مشکلاتي از قبيل خريد و فروش کودکان، قاچاق کودکان، کودکان کار و … شامل مي گردد.


ب) مشکلات فرهنگي که شامل


آداب و رسوم ، سنن وباورهاي هم مليت و هم قوميت بوده که گاهاً اين سنت ها و رسوم غلط منجر به آزار کودکان مي گردد مانند: ازدواج زود به هنگام در دوران کودکي که اين گونه مشکلات صرفا مخصوص قشر کم در آمد و فقير جامعه نبوده و در مواقعي کودکاني از خانواده اي با سطح تحصيلات بالا خانوادگي و رفاه اجتماعي را نيز در بر مي گيرد.


 


پ) عدم وجود قانون در اين زمينه


 


بهترين وکيل حقوقي در اصفهان گفته است که شامل عدم وجود قوانين حامي از حقوق کودکان و نوجوانان در برخي از جوامع و کشور ها بوده و گاهاً با وجود قوانين حمايت از کودکان در برخي از کشور ها اين قوانين به دلايل مختلفي از قبيل ضعف در سيستم هاي قضائي هر کشور در شناسايي عوامل اين جرم و اقدامات مربوطه جهت پيشگيري از وقوع اين جرم اينگونه قوانين نقض مي گردد.


ج) مشکلات محيط اجتماعي


هر انساني علاوه بر ويژگي ها و شرايط منحصر به فرد خود،فردي اجتماعي نيز بوده که در محيط اجتماعي متشکل از افراد مختلف زندگي و از محيطي که در آن زندگي نموده تاثير بسزاي گرفته و متقابلاً در محيط تاثير فراواني خواهد گذاشت که يکي از مهم ترين محيطي که کودک در آن زماني زيادي را صرف نموده و رشد يافته محيط آموزشي و مدرسه کودکان بوده است که بروز عواملي متعدد در اين محيط ها آموزشي ممکن است منجر به ورود پديده کودک آزاري گردد از قبيل هم نشيني و تعامل اجتماعي کودک با کودکان متعدد و متفاوت از قشر هاي مختلف خانوادگي و


3- عوامل ناشي از وضعيت والدين کودکان


الف) اعتياد والدين


معمولاً اعتياد يکي از عواملي است که منجر به عدم توانايي والدين در تربيت کودکان مي گردد و آنان را از نعمت پرورش در محيط امن خانواده به دلايل از جمله سوءرفتار ها ناشي از مصرف مواد مخدر و روان گردان ها محروم مي گرداند و گرايش کودکان را به مصرف مواد مخدرسوق داده و زمينه ساز کودک آزاري و سواستفاده ازکودکان به دلايلي چون فقر و نياز مالي فراوان جهت تامين مواد مصرفي مي گردد.


ب) طلاق


وکيل عالي در اصفهان مي گويد طلاق هم يکي ديگر از عوامل منجر به کودک آزاري بوده چرا که در تمامي جوامع بروز طلاق در رأس زندگي فرزند مشترک و کودکان را تحت تاثير قرار داده و آنان از مهر و محبت پدر، مادر و گاهاً هر دو والدين محروم مي گرداند که اين بي محبتي نسبت به کودکان باعث آزار و اذيت آنان مي گردد.طلاق شامل طلاق عاطقي والدين نيز بوده که مشاجره و بحث و جدال در محيط خانواده مستقيماً باعث ورود صدمه عاطفي به کودکان گشته و گرايش آنان را به سمت محيط هاي نا امن اجتماعي افزايش و در نتيجه باعث کودم آزاري مي گردد. تمامي عوامل فوق و وجود عوامل متعدد و بسياري که از عنوان آن در اين مطلب قاصر بوده باعث بروز پديده کودک آزاري بوده است که طبق قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب يازدهم دي ماه هزار سيصد و هشتاد يک مجلس شواري اسلامي که در نه ماده تنظيم و تصويب گرديده است جرم و براي افراد مرتکب و مجرم مجازات مقرر گشته است.


ماده يک: کليه افراد زير هجده سال (هجده سال تمام هجري شمسي) از حمايت هاي قانوني ذکر شده در قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بهرمند مي گردند.


ماده دو: هرگونه آزاري نسبت به کودکان و نوجوانان که منجر به ورود صدمات روحي رواني،جسمي و اخلاقي به آنان گردد و سلامت جسمي و رواني کودکان را تحت شعاع قرار داده و به خطر اندازد ممنوع است.


ماده سه: هرگونه بهره کشي و به کار گيري،خريد و فروش کودکان به منظور ارتکاب اعمال غير قانوني و خلاف قانون از جمله:،قاچاق و… جرم و فرد مرتکب و مجرم محکوم به حبس (شش ماه تا يک سال) و پرداخت جزايي نقدي از سقف ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال مي گردد.


ماده چهارم:  طبق تاکيد وكيل شهرستان اصفهان هرگونه آزار و اذيت و ورود صدمه جسمي و روحي و محروم نمودن عمدي کودک از سلامت سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از حق طبيعي تحصيل ممنوع و فرد مرتکب محکوم به حبس سه ماه و يک روز تا شش ماه و يا پرداخت مبلغ ده ميليون ريال مي گردد.


ماده پنجم: کودک آزاري از جمله غير قابل گذشته و داراي جنبه عمومي جرم بوده و احتياج به شکايت شاکي خصوصي نداشته است.


ماده ششم: کليه موسسات، مراکز و افرادي که مسئوليت و سرپرستي کودکان را عهدار دار بوده به محض مشاهده ي هر گونه کودک آزاري مکلف به اعلام مراتب به مراکز و مقامات صالح قضائي جهت پيگرد قانوني بوده و هرگونه تخلف از اين تکليف جرم و افراد مرتکب محکوم به حبس تا شش ماه و يا جزاي نقدي تا سقف پنج ميليون ريال خواهند بود.


 


ماده هفتم: اقدامات تربيتي شامل ماده پنجاه و نه قانون مجازات اسلامي مصوب هفتم آذر ماه هزار سيصد و هفتاد که اعمال زير را در خصوص کودکان جرم محسوب ننموده است:


وكيل مدافع در اصفهان


بند يک : اقدامات والدين، ولي و قيم صغار و محجورين که به منظور تأديب و حفاظت از آنان بوده به شرطي که اينگونه اقدامات در حد متعارف خود صورت پذيرد.


بند دوم: هر نوع عمل جراحي و طبي مشروع با رضايت شخص، اوليا، سرپرست و نماينده قانوني مشروط به رعايت موازين علمي و فني انجام شود. در مواردي که انجام عمل جراحي و … فوريت داشته نياز به اخذ رضايت نخواهد بود.


بند سوم: حوادث ناشي از عمليات ورزشي به شرطي که اينگونه علت اينگونه حوادث نقض مقررات مرتبط با ورزش مربوطه نبوده و اين مقررات ورزشي نيز با موازين شرعي مخالفتي نداشته باشد. و ماده يک هزار و صد و هفتاد و نه (1179) قانون مدني مصوب نوزدهم فروردين ماه هزار و سيصد و چهارده که اشاره به اين امر داشته که والدين حق ننبيه طفل خود را داشته منتهي اين حق نبايد به گونه اي باشد که از محدود تأديب و تربيت خارج گردد. از شمول قانون حمايت نوجوانان و کودکان خارج و مستثني مي گردد.


ماده هشتم: اگر جرائم ذکر شده در اين قانون عناوين ديگر قانوني را به خود نيز اختصاص دهد و قوانين ديگر براي افراد مرتکب حد و مجازات سنگين تري مقرر نموده باشد حسب مورد حد شرعي و اشد مجازات اعمال مي گردد.
ماده نهم: از مورخ 11-10-1381 که اين قانون تصويب گرديده است کليه قوانين مغاير ديگر ترتيب اثر نداشته اشت.


 


حال با ذکر و آشنايي با بسياري از عوامل منجر به بروز پديده کودک آزاري ،صدمات و تلفات جدي و گاهاً جبران ناپذير اين پديده در حد الامکان مي بايست از بروز اين پديده جلوگيري و در صورت بروز چنين پديده اي به بهترين نحو ممکن با تسلط به قوانين موضوعه هر کشور و استفاده از وکلا مجرب و ماهر از افزايش اينگونه جرائم جلوگيري نمود.


در اصفهان نيز آمار چنين جرائم عليه کودکان بسيار بوده که به منظوراحقاق حق کودکان و تا حد ممکن جبران خسارات وارده مي بايست از طريق وکيل طلاق يا وکيل کيفري يا  وکيل خوب در اصفهان اقدام نمود، حامد اميري وکيل پايه يک با تجربه کافي و درخشان در امور کيفري و کودک آزاري شما را در اين رستا راهنمايي و با استفاده ا زدانش و سابقه خود به احقاق حق کودکان آسيب ديده شما کمک مي نمايد.


 


 
https://hamedamiri.com/وکيل-کودک-آزاري-در-اصفهان/ مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Karen Nicole زمان دقيق شرف شمس و تحويل سال 1399 Melissa مطالب itman David Megan مطالب هاي خوب و مفيد نرده کابلي آبدوس پرورش کبوتر