مجازات هاي جرم اغفال دختران 


يکي از جرم هايي که در چند سال‌ گذشته در کشور ما بسيار افزايش يافته است. جرم فريب دختران و سوء استفاده‌هاي مالي و جنسي از آن‌ها است. دختران به خاطر سرشت خلقي و موارد شخصيتي که ويژه جنس آن هاست ، روحيه‌اي حساس دارند که اين روحيه احساسي و ظريف ، گونه اي از لطف خداوند است که در جوهره و فطرت دختران قرار داده شده است.
حامد اميري يکي از بهترين وکيل مدافع اصفهان با هدف بررسي ابعاد حقوقي موضوع فريب دختران و صدماتي که در اين حيطه وجود دارد؛ مقاله آموزشي آماده کرده است که خدمت شما عزيزان ارائه مي کنيم.
لازم به ذکر است که در اين مقاله آموزشي يکي از بهترين وکيل شهرستان اصفهان به ابعاد حقوقي جرم اغفال دختران و جرم هايي که به دنبال آن انجام مي شود پرداخته است و مواد قانوني که در ارتباط با جزاي اغفال دختران در قانون آورده شده است را براي شما معرفي مي کند.


جرم اغفال دختران و جزاي آن


اين لطافت که موهبتي الهي است شرايط را براي سوء استفاده و فريب دختران از سمت دجالان و فريب کاران با قصد دست درازي، تخطي و شيادي مالي و… را مهيا نموده است.
اين سواستفاده گران و دجلان با دقت به عواطف و ساير خصلت هاي نه بستر لازم را جهت فريب دختران را آماده کرده و قدم هاي عظيمي را براي مقاصد منحوس خود برمي‌دارند. پس خيلي با اهميت است که بانوان محترم در مورد اين سواستفادگران و فريب کاران مطلع بوده و دقت کنند تا بر اثر اطمينان از عواطفشان سود استفاده نشود.


حامد اميري وکيل مدافع در اصفهان


حامد اميري بهترين وکيل سرقفلي در اصفهان دانش آموخته رشته حقوق قضايي و داراي پروانه پايه يک وکالت مهيا براي ارائه خدمات وکالت و مشاوره در انواع دعاوي حقوقي ، کيفري ، خانواده ، بيمه ، تجاري ، تعزيرات ، اداره کار ، شهرداري و امور گمرکي همچنين انجام تخصصي امور قراردادها و شرکت ها با تکيه بر اطلاعات علمي و تعهد کاري مي باشد.


درخواست مشاوره


حتما فريب دختران به غير از آسيب هاي مادي، سبب ايجاد صدمات روحي و رواني هم براي دختران و خانواده‌هاي‌شان مي شود.
به همين خاطر قانونگذار با دقت و اهميت بسياري در مورد جرم اغفال دختران و جرم هايي که در پي آن انجام مي شود تعيين تکليف کرده است. اکثر جرم هايي که در حيطه اغفال دختران انجام مي شود شامل ؛ گول زدن، سودجويي، ، تعرض، اخاذي و


جزاي اغفال دختران در قانون مجازات اسلامي


همان گونه که مطرح شد مقنن با حساسيت بسياري در خصوص جرم فريب دختران وارد کار شده است و ضوابط گوناگوني را در قانون جزاي اسلامي براي خاطيان اين جرم مد نظر قرار داده است. در کل در مورد جرم فريب دختران، موردي که بسيار مهم در جزاي معين شده است اين مورد است که به طور کلي چه جرمي و به چه اندازه اي با اغفال دختران رخ داده است. همان گونه که اطلاع داريد با فريب دختران جرم هايي مثل ، تعرض ،ي، اخاذي و … انجام مي شود، که هر يک بر اساس مدارک و مستنداتي که وجود دارد و همين طور با دقت به گذشته مجرم، شامل مجازات مخصوص به خود مي شود.


 


پس براي اينکه بحث اغفال دختران از نظر حقوقي رسيدگي شود و جزاي معين شده براي آن عنوان شود، بايد در مرحله نخست به جرم محقق شده دقت کنيم. در کل اشد مجازاتي که در خصوص جرم اغفال دختران معين شده است. در ارتباط با جرم است که جزاي حد اعدام براي مجرم انجام دهنده جرم صادر مي گردد.
محقق شدن جرم خود احتياج به شرايط و موارد مخصوص خود دارد که از نظر جرم شناسي از طريق قاضي پرونده مورد عنايت قرار مي‌گيرد و اگر که دلايل و اسناد و مدارکي که وجود دارند دليل بر مجرم باشد حد اعدام اجرا مي گردد.


حامد اميري وکيل مدافع در اصفهان با دانش وعلم تخصصي در حيطه حقوقي بهترين راهنما ومشاور براي شما خواهد بود. شما مي توانيد تمامي سوالات خود را در مورد مجازات اغفال دختران از طريق سامانه آنلاين سايت ايشان پاسخ دهيد. همچنين مي توانيد با سپردن وکالت پرونده خود به ايشان موفقيت خود را در دعوي مطرح شده تضمين نماييد.


بر مبناي ماده قانون مجازات اسلامي حد در موارد زير اعدام است:


الف- با محارم نسبي
ب- با زن پدر که سبب اعدام کار است.
پ- ي مرد غير مسلمان با زن مسلمان که سبب اعدام کار است.
ت- ي به عنف يا اجبار از سمت کار که سبب اعدام کار است.


تبصره :


مجازات کار در بندهاي(ب) و (پ) براساس مورد، پيرو بقيه احکام در ارتباط به است.
هر وقت فردي با زني که به ي با وي رضايت ندارد در شرايط بيهوشي، خواب يا مستي نمايد عمل وي در حکم ي به عنف است. در از راه گول زدن و فريب دادن دختر نابالغ يا از راه ربايش، تهديد و يا ترساندن زن در صورتي که سبب تسليم شدن وي شود هم حکم فوق اجرا مي شود.
در بند 2 تبصره ماده 224 قانون مجازات اسلامي در مورد شرايط و موارد در خصوص اغفال دختران صحبت شده است که روشن مي کند اگر شرايط ذکر شده رخ دهد ، شديد ترين مجازات ( اعدام) براي فرد خاطي از طرف قاضي صادر مي گردد.


حامد اميري يکي از بهترين مشاور حقوقي اصفهان مي گويد مورد با اهميتي که در مورد جرم متاثر از فريب دختران بسيار مهم است اين بحث است که شرط اصلي جهت وقوع جرم رضايت نداشتن دختر است و مواردي مانند ساده لوحي، فريب خوردن، کم خردي و … نمي‌تواند نمونه رضايت نداشتن در خصوص وقوع جرم حساب شود و مقنن جزاي معين شده براي جرم را براي فرد خاطي معين نمي‌کند.


 


فريب دختران به بهانه ازدواج و وعده هاي دروغين


 


در اکثر موارد اغفال دختران با بهره گيري از فريب دختران با قول ازدواج و از اين موارد توسط دجالان و منفعت طلبان رخ مي دهد. در اکثر اوقات دختران با قول ازدواج و پيوند مشترک توسط پسران گول مي خورند و به در خواست هاي جنسي و مالي طرف پاسخ مثبت مي‌دهند و پس از گذشت مدتي فريب و حيله اي که انجام شده را مي فهمند.
به اين دختران غير از صدمات مالي، صدمات روحي و رواني مانند افسردگي، نااميدي، بي اعتمادي به جنس مخالف و وارد مي شود که متاسفانه بسيار تلخ و نگران کننده است.
برترين وکيل در اصفهان بر مبناي قانون اغفال دختران با بهره گيري از قول هايي مثل ازدواج و بهره بري مالي که منتهي به جرم ي و تحصيل مال از طريق نا مشروع گردد، براي مجرمان جزاي سنگيني به دنبال دارد. اين جزا به دو بخش تقسيم شده که در بخش نخست مجازات‌هايي مانند زندان و جزاي نقدي معين مي شود و براي جزاي تکميلي و تاميني، محروميت‌‌هاي اجتماعي مانند محروميت از استخدام براي فرد خاطي مد نظر قرار گرفته است.
بر مبناي قانون مجازات اصلي معين شده براي اين راه از فريب دختران که عنوان مجرمانه ي داشته باشد، يک تا هفت سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که از دختر گرفته شده، مي‌باشد و مجازات تبعي و تکميلي براي فرد خاطي براي اين سبک از فريب دختران، محروميت از استخدام در دستگاه‌هاي دولتي و برخي ديگري از محروميت‌هاي اجتماعي خواهد بود که بر مبناي تشخيص قاضي در مورد پرونده مد نظر صادر مي‌شود.


بانوان بايد مراقب فريب دجالان و ان باشند.


بي شک جزايي که براي فريب دختران و جرم‌هاي انجام شده در قانون پيش‌بيني شده است، قادر نيست قسمت هاي معنوي و صدماتي که به خاطر مورد سوء استفاده قرار گرفتن در دختر به وجود آمده را جبران کند. پس توصيه بهترين وکيل اصفهان اين است که بانوان محترم، تا جايي که امکان دارد در برابر سودجويي و اغفال گري شيادان و منفعت طلبان دقت لازم را داشته باشند و در ارتباط هاي عاطفي و احساسي خود حدود اخلاقي و ديني را مد نظر قرار دهند و به آن ها عمل کنند تا به خاطر عواطف پاک و با ارزش شان به آن ها صدمات مالي و معنوي وارد نشود.


بحث در مورد فريب دختران و علت هاي رشد اين بحث زشت و خطرناک در جامعه ايراني، به تحليل و تحقيق همه جانبه کارشناسان حيطه روابط اجتماعي دختران و پسران احتياج دارد تا اين امکان را داشته باشند که آمارهاي نگران کننده در ارتباط به موارد سوء استفاده قرار گرفتن دختران را تا حدي کم کنند و با کوشش هر چه بيشتر، اين موضوع را ريشه کن نمايند.


شما اين امکان را داريد که پرسش ها و ابهامات خود را از راه اينترنتي و ساير مسيرهاي ارتباطي موسسه حامد اميري با کارشناسان حقوقي اين مجموعه مطرح کنيد و در صورت وم پرونده شما براي بررسي و قبول وکالت مطالعه مي گرددحامد اميري بهترين وکيل شهرستان اصفهان با تسلط کامل بر امور حقوقي و سال ها تجربيات موفق در حيطه هاي مختلف حقوقي و کيفري بهترين خدمات را به شما هم وطنان عزيز ارائه مي کند. شما مي توانيد براي ارتباط با يکي از بهترين وکيل استان اصفهان از طريق سامانه آنلاين سايت يا تلفن هاي درج شده در سايت اقدام به اخذ نوبت مشاوره ي حضوري يا تلفني نماييد.


 


 

https://hamedamiri.com/وکيل-شهرستان-اصفهان/ 


مطالب مرتبط


 مشاوره با وکيل در اصفهان


وکيل جرايم شرط بندي و قمار در اصفهان


وکيل مالکيت معنوي در اصفهان


وکيل سرقفلي در اصفهان


وکيل ضرب و جرح در اصفهان


وکيل آدم ربايي در اصفهان


وکيل لواط در اصفهان


وکيل مزاحمت براي بانوان در اصفهان


وکيل در اصفهان


وکيل تغيير کاربري اراضي در اصفهان


بهترين و کيل خانواده در اصفهان


بهترين وکيل فضاي مجازي در اصفهان


بهترين وکيل امور ثبتي در اصفهان


 


 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Christina سازمان بين المللي دانشگاهيان کرکره برقي دکتر مصالح وبلاگ سايت ساعت آس سلامتي و زندگي موزاييک چيست و چه کاربردي دارد Armando Alex سيلين پارسي